WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Dodano 30.09.2020
Zarząd Spółki pod firmą Fibre Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Armii Krajowej 38, 34-300 Żywiec, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Pokaż wszystkie aktualności