Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia 2020

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym od 21 grudnia 2020

Dodano 20.11.2020
Szanowni Państwo,
w związku ze zmieniającymi się przepisami Prawa telekomunikacyjnego zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ("Umowa") zawartej między nami a Państwem oraz obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Na czym polegają zmiany w umowie?

1. Dodajemy kolejne, wygodniejsze sposoby kontaktu z nami w sytuacji, kiedy chcą Państwo wypowiedzieć umowę.

Od 21 grudnia 2020 r. możesz złożyć wypowiedzenie również:
  • telefonicznie w Obsłudze Klienta pod numerem 33 476 25 25,
  • przesyłając do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected] ze swojego adresu e-mail, który pozwoli nam zweryfikować Państwa tożsamość.
Dotychczasowe sposoby składania wypowiedzenia pozostają bez zmian.

2. Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (wtedy Państwa Umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony). Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas.

Dodatkowe informacje

Jeśli nie akceptują Państwo tych zmian, mają prawo wypowiedzieć Umowę. Mogą Państwo to zrobić do czasu wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie, listem lub e-mailem.
Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli wypowiedzą Państwo Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić zapłaty opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy przy zawieraniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego Umowy.

Pozdrawiamy,
Zespół Fibreo

Pokaż wszystkie aktualności