PLAN PODZIAŁU FIBRE TECH S.A.

PLAN PODZIAŁU FIBRE TECH S.A.

Dodano 28.04.2023
W dniu 28.04.2023 Zarząd Spółki pod firmą Fibre Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ) uzgodnił oraz podpisał Plan Podziału Fibre Tech S.A. sporządzony zgodnie z przepisem art. 533 par.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych.

Pełna treść Planu Podziału dostępna poniżej:

Plan podziału Fibre Tech S.A..pdf

Pokaż wszystkie aktualności